LR Keyword list – Norway 2

169,00$

Only in Norwegian! Denne søkeordlista inneholder ca. 8500 norske søkeord som gir deg en god start for å få orden i bildearkivet ditt. Dette er en utvidet søkeordliste i forhold til søkeordlista Norway 1.

SKU: 1021 Category:

Description

This keyword list contain only Norwegian keywords!

Dette er søkeordlista som gir deg “alt”, og er sammensatte av 4 søkeordlister, med mer en 8500 forskjellige norske søkeord. Søkeordlista gir deg de aller fleste søkeordene du skulle trenge innen for geografi (Østlandet), fugler og dyr (i Europa), i tillegg til en generell søkeordliste i bunnen. Søkeordlista gir også et godt utgangspunkt for videre utvikling av dine egne søkeordliste.

1. Generell #1
Denne søkeordlisten inneholder omlag 3400 generelle søkeord fordelt på:
– Aktiviteter / Bevegelse – f.eks bade (bading) og klatre (klatring)
– Arkitektur – bygninger (f.eks stavkirker), materialer og detaljer
– Form / Farge / Type – angir f.eks en dominerende farge i bildet eller en bildetype
– Geografi / Stedsnavn – alle verdens nasjoner, alle hovedsteder i Europa og alle fylker i Norge
– Gjenstander / Utstyr – f.eks klestype eller fotoutstyr
– Landskap – relatert til himmel, land, lys og vann
– Mennesker – knyttet til alder, anatomi, familie, gruppe, kjønn, nasjonalitet, religion, sosialt og yrke
– Miljø – hendelser, naturressurser og økologi
– Natur – dyr, fisker, insekter, planter og sopp
– Næring – f.eks skogbruk
– Næringsmidler – f.eks melkeprodukter
– Sport / Rekreasjon – f.eks friluftsliv eller vinteridrett
– Tid – f.eks årstider eller tider på dagen
– Transport – f.eks Norske flyplasser eller ulike transportmidler
– Vær – f.eks temperatur, regnvær og værsystemer

2. Fugler Europa NO
Denne søkeordlisten inneholder i overkant av 670 arter som du kan påtreffe i Europa, Nord-Afrika og Midtøsten. Alle fugleartene ligger logisk og vitenskapelig inndelt i grupper og med latiske artsnavn og familenavn. Ved for eksempel å velge “Haukugle” vil følgende søkeord automatisk bli lagt inn: Aves, Fugl, Fugler, Haukugle, Rovfugler, Strigidae, Strigiformes, Surnia ulula og Ugler. For å få til dette benyttes “synonyms” som støttes av Lightroom 2.x-6.x. Søkeordlisten er sjekket mot ulike kilder for riktig navn og skriveformer, og best av alt: du kan tilpasse den akkurat som du vil med dine egne søkeord.

3. Geografi #1 (Østlandet)
Denne søkeordlisten inneholder omlag 2800 stedsnavn på Østlandet:
– Akershus – 22 kommuner
– Buskerud – 20 kommuner
– Hedmark – 22 kommuner
– Oppland – 26 kommuner
– Telemark – 18 kommuner
– Vestfold – 14 kommuner
– Østfold – 18 kommuner

Stedsnavn i søkeordlisten er inndelt i:
– Tettsteder, bydeler og bygder
– Elver, vann og sjøer
– Skogområder
– Fjellområder og fjelltopper

4. Pattedyr Norge
Det finnes i overkant av 100 ulike pattedyrarter som kan påtreffes i Norge og Svalbard. Denne søkeordlisten benytter en hierarkisk oppbygning for rask innlegging av mange søkeord med få tastetrykk. Alle artene er logisk oppbygd og med latiske navn.